Cyn dechrau BLW

Pan wnes i BLW gyda fy mab hynaf, cadwais ddyddiadur bwyd am 6 mis. Pan des i i’r diwedd fy llyfr cyntaf treuliais bach o amser yn ymbwyllo dros ein profiadau am y 3 mis cyntaf. Dyma beth ddysgais i:

✓ Mae BLW yn llawer o hwyl

✗ Dyw prydau mewn hast byth yn llwyddiannus…

✗ Dyw prydau pan mae’r plentyn wedi blino byth yn llwyddiannus chwaith

✓ Dyw BLW ddim mor flêr nag oedd pobl wedi trio gwneud fi credu cyn dechrau…

✓ OND wrth roi ‘oil cloth’ ar y llawr ac ar y bwrdd, mae glanhau yn llawer haws

✓ Mae Y gadair uchel gan IKEA yn wych, yn uchder perffaith i’r plentyn bwyta wrth y bwrdd ac yn rhwydd iawn i lanhau

!!! Mae’n gallu bod yn anodd cael pryd y nos yn barod erbyn amser rhesymol

!!! Dwi wastad yn anghofio ystyried amser i’r bwyd i oeri

✓ Mae’n hawdd iawn i addasu ein prydau ni i fod yn addas i’r plentyn

✓ Dwi nawr yn llawer mwy gofalus a ffyslyd am beth rydym ni’n bwyta, yn arbennig gyda chig

!!! Ffedogau gyda llewys yn hollbwysig

✓ Mae’n hyfryd i gael yr amser ‘da gilydd o gwmpas y bwrdd – rydym ni’n clebran, cynllunio’r dydd, canu, gwrando ar y radio ayb

!!! Mae’n rhy hawdd i mi fwyta beth sydd ar ôl – mae’n rhaid i mi stopio gwneud hynny!!!

IMG_0285
Ein sefyllfa ni adref

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s