Rysáit: Pesto

IMG_0148Cynhwysion

 • 45g-50g dail basil (wedi golchi)
 • 2 ewin garlleg bach (neu 1 mawr)
 • 25g cnau pinwydd (wedi tostio a malu)
 • 10g parmesan (wedi gratio)
 • 3 llwy de olew olewydd
 • sudd ¼ lemwn

 

Offer arbennig

 • Pestl a mortar

 

Dull

 1. Torrwch y dail basil a’u rhoi yn y mortar. Bwrwch gyda’r pestl.
 2. Ychwanegwch y garlleg a pharhau i’w falu nes bod e wedi cymysgu’n dda.
 3. Ychwanegwch y cnau pinwydd, parmesan a’r olew olewydd a’u malu eto nes bod popeth wedi cymysgu.
 4. I orffen, ychwanegwch y sudd lemwn a chymysgwch gyda’r pestl.

Yn gwneud tua 115g.

Mae’r rysáit hon yn cynnwys llawer llai o halen na pesto o’r siop. Yr unig halen yw’r hyn sydd yn y parmesan sef 1.6g/100g, felly dim ond 0.16g/100g o halen sydd yn y rysáit hon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s