Rysáit: Pesto

IMG_0148Cynhwysion

 • 45g-50g dail basil (wedi golchi)
 • 2 ewin garlleg bach (neu 1 mawr)
 • 25g cnau pinwydd (wedi tostio a malu)
 • 10g parmesan (wedi gratio)
 • 3 llwy de olew olewydd
 • sudd ¼ lemwn

 

Offer arbennig

 • Pestl a mortar

 

Dull

 1. Torrwch y dail basil a’u rhoi yn y mortar. Bwrwch gyda’r pestl.
 2. Ychwanegwch y garlleg a pharhau i’w falu nes bod e wedi cymysgu’n dda.
 3. Ychwanegwch y cnau pinwydd, parmesan a’r olew olewydd a’u malu eto nes bod popeth wedi cymysgu.
 4. I orffen, ychwanegwch y sudd lemwn a chymysgwch gyda’r pestl.

Yn gwneud tua 115g.

Mae’r rysáit hon yn cynnwys llawer llai o halen na pesto o’r siop. Yr unig halen yw’r hyn sydd yn y parmesan sef 1.6g/100g, felly dim ond 0.16g/100g o halen sydd yn y rysáit hon.

Rysáit: Saws Tomato Clasurol

IMG_0281

Cynhwysion

 • 1 wnionyn
 • 3 llwy fwrdd olew olewydd
 • 2 ewin garlleg
 • Pinsiad herbes de provence
 • 2 tun tomato
 • Tasgiad gwin coch
 • 1 llwy fwrdd finegr gwin coch

 

Offer arbennig

 • Cymysgwr stic

 

Dull

 1. Torrwch y wnionyn yn fan a’i ffrio yn yr olew olewydd. Ychwanegwch y perlysiau a’r garlleg wedi ei falu. Pan mae’n feddal, ychwanegwch y tomato a’r gwin.
 2. Gadewch i ffrwtian nes bod e wedi lleihau tipyn a thewychu.
 3. Cymerwch oddi wrth y gwres a’i gymysgwch gyda’r cymysgwr stic nes bod yn llyfn.
 4. Ychwanegwch y finegr a nawr mae’n barod i fwynhau.

 

Hyfryd gyda pasta neu fel saws ar pizza.

Cyn dechrau BLW

Pan wnes i BLW gyda fy mab hynaf, cadwais ddyddiadur bwyd am 6 mis. Pan des i i’r diwedd fy llyfr cyntaf treuliais bach o amser yn ymbwyllo dros ein profiadau am y 3 mis cyntaf. Dyma beth ddysgais i:

✓ Mae BLW yn llawer o hwyl

✗ Dyw prydau mewn hast byth yn llwyddiannus…

✗ Dyw prydau pan mae’r plentyn wedi blino byth yn llwyddiannus chwaith

✓ Dyw BLW ddim mor flêr nag oedd pobl wedi trio gwneud fi credu cyn dechrau…

✓ OND wrth roi ‘oil cloth’ ar y llawr ac ar y bwrdd, mae glanhau yn llawer haws

✓ Mae Y gadair uchel gan IKEA yn wych, yn uchder perffaith i’r plentyn bwyta wrth y bwrdd ac yn rhwydd iawn i lanhau

!!! Mae’n gallu bod yn anodd cael pryd y nos yn barod erbyn amser rhesymol

!!! Dwi wastad yn anghofio ystyried amser i’r bwyd i oeri

✓ Mae’n hawdd iawn i addasu ein prydau ni i fod yn addas i’r plentyn

✓ Dwi nawr yn llawer mwy gofalus a ffyslyd am beth rydym ni’n bwyta, yn arbennig gyda chig

!!! Ffedogau gyda llewys yn hollbwysig

✓ Mae’n hyfryd i gael yr amser ‘da gilydd o gwmpas y bwrdd – rydym ni’n clebran, cynllunio’r dydd, canu, gwrando ar y radio ayb

!!! Mae’n rhy hawdd i mi fwyta beth sydd ar ôl – mae’n rhaid i mi stopio gwneud hynny!!!

IMG_0285
Ein sefyllfa ni adref